Skip to content

De Grote Invitatie

(The Great Invitation in Oostende)

The 21st century brings great changes. Just think of climate, livable cities, decolonisation and super-diversity. In these changes lie challenges, but also opportunities. Opportunities to make our environment as liveable and pleasant as possible for everyone. And we don’t have to wait for anyone else to do it. If we combine all the talent and energy in a city, we are bound to come up with surprising ideas and solutions.

The Grand Invitation was an invitation to the people of Ostend (BE) to work together on their city. To think with them, to design with them and to realise with them. We brought together people who rarely meet, even though they live in the same neighbourhood. Together we came up with the roles of their neighbourhood for the challenges of society and ideas with a lasting impact on the city.

In the summer of 2021, we went to three neighbourhoods in Ostend, each with its own character. In Mariakerke, Vuurtorenwijk and Westerkwartier we took a close look at the potential of their neighbourhood together with 10 local residents in new alliances. In turn, they encouraged other inhabitants of Ostend to join the project. In 5 workshops we came up with concrete proposals and projects that make a lasting difference.

On Saturday 16 October 2021, during the Festival of Architecture, we presented the results of the workshops to the world. And the partners, who committed themselves to help realise a project. Because The Grand Invitation was not a non-committal brainstorm. It was the starting shot for Ostend to fulfil its potential.   

#degroteinvitatie #fvda2021

Presentation in Dutch:

De 21ste eeuw brengt grote veranderingen met zich mee. Denk maar aan klimaatopwarming, leefbare steden, dekolonisatie en superdiversiteit. In die veranderingen schuilen uitdagingen, maar ook kansen. Kansen om onze omgeving voor iedereen zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken. En daarvoor hoeven we niet te wachten op iemand anders. Als we al het talent en ijver in een stad bundelen, komen we ongetwijfeld tot verrassende ideeën en oplossingen. 

De Grote Invitatie was een uitnodiging aan de Oostendenaarsom samen aan hun stad te werken. Om mee te denken, mee te ontwerpen en mee te realiseren. We brachten mensen samen die elkaar zelden ontmoeten, ook al wonen ze in dezelfde wijk. Samen met kwamen we tot ideeën met een blijvende impact op de stad.    

In de zomer 2021 trokken we naar drie wijken in Oostende met elk hun eigen karakter. In Mariakerke, de Vuurtorenwijk en het Westerkwartier namen we samen met telkens 10 buurtbewoners in nieuwe allianties het potentieel van hun wijk onder de loep. Zij maakten op hun beurt weer andere Oostendenaars warm om mee hun schouders onder het project te zetten. In 5 workshops kwamen we zo tot concrete voorstellen en projecten die een blijvend verschil maken.

Op zaterdag 16 oktober, tijdens het Festival van de architectuur, stelden we het resultaat van de workshops voor aan de wereld. Én de partners, die zich engageren om mee een project te verwezenlijken. Want De Grote Invitatie was geen vrijblijvende brainstorm. Het was het startschot voor Oostende om haar potentieel waar te maken.   

De Grote Invitatie is een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut, in samenwerking met Wetopia making cities together en de Oostendenaars.
Met raad en daad bijgestaan door een groeiend aantal partners: Stad Oostende, de Stadsmariniers, Buurtwerk Vuurtorenwijk, Ontmoetingscentra ‘t Viooltje en De BallonStadsatelierDe Grote PostKlein VerhaalDe Oostendse HaardHangtimeThe Crystal ShipVLIZ, Antenne, Oostende curieus en BC OOSTENDE.
Met dank aan de spelers van de Nationale Loterij.

Pics: Leontien Allemeersch en Dries Luyten voor het Festival van de architectuur F/a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Wetopia interventions aim to create " us " between people who do not always know each other but share the same place or neighbourhood. Starting from the love for and thus the potential of that place, we work together on social challenges and challenging questions. 

%d bloggers like this: