Skip to content

“Graag input en ideeën van de Rotterdammers zelf.”

Maatschappelijk gedreven wetenschapper Jan Rotmans ziet participatie als een belangrijk middel om het Rotterdams klimaatinitiatief wél te doen slagen.

We lezen in zijn aanbevelingen bijvoorbeeld:

“Dat vraagt om een combinatie van visie, actie en strategie. De visie dient echter niet ontwikkeld te worden door ambtenaren en bureaucraten, maar door een aantal friskijkers en dwarsdenkers uit de Rotterdamse samenleving. En de strategie moet vooral een bottom-up strategie zijn…Het moet niet zozeer een technocratisch project zijn maar een proces dat van alle Rotterdammers wordt. Rotterdammers moeten weer trots worden op hun schone en groene stad. Dat betekent veel ruimte en input voor ideeën van Rotterdammers zelf…Organiseer het op kleinere schaal, op buurt-, wijk- en straatniveau. Ga uit van gemeenschappen (‘communities’) op dat kleinere schaalniveau die je kunt aanspreken en stimuleren als groep, omdat zij bepaalde waarden of doelen delen. Rotterdam telt vele tientallen van dit soort gemeenschappen die actief betrokken kunnen worden bij het schoner maken van de stad….Focus op de drie hoofdactiviteiten die mensen in hun eigen omgeving kunnen veranderen: wonen, vervoer en voedsel. Op dat niveau komt schoon, groen of duurzaam voor mensen tot leven: wat kunnen ze doen in hun eigen huis, met hun eigen vervoer en met hun eigen voedsel. Veel mensen missen een handelingsperspectief hoe ze dat praktisch kunnen aanpakken en kunnen daarin gefaciliteerd worden.”

Lees zijn volledige bijdrage op:

http://www.stadslog.nl/gastbijdrage/rotterdam-climate-initiative-20-en-nu-wel-goed

Meer over Jan Rotmans:

http://www.janrotmans.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Wetopia interventions aim to create " us " between people who do not always know each other but share the same place or neighbourhood. Starting from the love for and thus the potential of that place, we work together on social challenges and challenging questions. 

%d bloggers like this: